ֲ        ˲            

 

/ Valmori

1963 , , l'Astor poltrone e divani. , , , 볿 . , Massimo Valmori, L'Astor ', , , , . - , , . . , 볿, .

 Valmori. ̳ - c  - Cuscino Mongolia
Cuscino Mongolia
>>Cuscino Mongolia
 Valmori. ̳ - c  - Cuscino Poggiareni
Cuscino Poggiareni
>>Cuscino Poggiareni
 Valmori. ̳ - c  - Cuscino -Cushion
Cuscino -Cushion
: 4525 :
>>Cuscino -Cushion
 Valmori. ̳ - c  - Cuscino Oro Gold
Cuscino Oro Gold
: 5050 :
>>Cuscino Oro Gold
 Valmori. ̳ - c  - Cuscino-Cushion
Cuscino-Cushion
: 5050 :
>>Cuscino-Cushion
 
 Valmori. ̳ - c  - Cuscino-Cushion
Cuscino-Cushion
: 5050 :
>>Cuscino-Cushion
 Valmori. ̳ - c  - Cuscine seta Swarovsky
Cuscine seta Swarovsky
>>Cuscine seta Swarovsky
 Valmori. ̳ - c  - Cuscine seta Swarovsky (VELVET)
Cuscine seta Swarovsky (VELVET)
VELVET
>>Cuscine seta Swarovsky (VELVET)
 Valmori. ̳ - c  - Lampada Canova
Lampada Canova
Bianca - white lamp
>>Lampada Canova
 Valmori. ̳ - c  - LAmpada CANOVA Nera Black
LAmpada CANOVA Nera Black
>>LAmpada CANOVA Nera Black
 Valmori. ̳ - c  - LAmpada - Lamp CANOVA
LAmpada - Lamp CANOVA
>>LAmpada - Lamp CANOVA
 Valmori. ̳ - c  - Lampada Cristal Alta-Floor Lamp
Lampada Cristal Alta-Floor Lamp
>>Lampada Cristal Alta-Floor Lamp
 Valmori. ̳ - c  - Lampada Cristal Lamp
Lampada Cristal Lamp
>>Lampada Cristal Lamp
 Valmori. ̳ - c  - Diamante
Diamante
>>Diamante
 Valmori. ̳ - c  - Lampada Queen Doppia-Duble Floor
Lampada Queen Doppia-Duble Floor
>>Lampada Queen Doppia-Duble Floor
 Valmori. ̳ - c  - Queen Lamp
Queen Lamp
>> Queen Lamp
 Valmori. ̳ - c  - Lampada-Lamp Sfera
Lampada-Lamp Sfera
>>Lampada-Lamp Sfera
 Valmori. ̳ - c  - Lampada-Lamp Sfera
Lampada-Lamp Sfera
>>Lampada-Lamp Sfera
 Valmori. ̳ - c  - Lampada-Lamp Sfera
Lampada-Lamp Sfera
>>Lampada-Lamp Sfera
 Valmori. ̳ - c  - Lampada Piantana
Lampada Piantana
Floor-lamp
>>Lampada Piantana
 Valmori. ̳ - c  - Lampada Piantana
Lampada Piantana
Floor-Lamp
>>Lampada Piantana
 Valmori. ̳ - c  - Lampada Venezia
Lampada Venezia
>>Lampada Venezia
 Valmori. ̳ - c  - Lampada Flambeaux Venezia
Lampada Flambeaux Venezia
>>Lampada Flambeaux Venezia
 Valmori. ̳ - c  - Lampadari - O Chandeli Er Venezia
Lampadari - O Chandeli Er Venezia
>>Lampadari - O Chandeli Er Venezia
 Valmori. ̳ - c  - Alta-floor Lamada Zeus
Alta-floor Lamada Zeus
>>Alta-floor Lamada Zeus
 Valmori. ̳ - c  - Alta-floor Lamada Zeus
Alta-floor Lamada Zeus
>>Alta-floor Lamada Zeus
 Valmori. ̳ - c  - Lamadario - Chandelier Zeus
Lamadario - Chandelier Zeus
>> Lamadario - Chandelier Zeus
 Valmori. ̳ - c  - ADONE
ADONE
>>ADONE
 Valmori. ̳ - c  - Florian
Florian
>>Florian
 Valmori. ̳ - c  - Mosaico
Mosaico
>>Mosaico
 Valmori. ̳ - c  - Mosaico
Mosaico
>>Mosaico